Mentori

Dubravka Švob Štrac

Rođena sam u Zagrebu, gdje sam završila osnovnu školu i II. gimnaziju. 1998. g. završila sam studij mol. biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, gdje sam magistrirala 2004. g. i doktorirala 2007. g. Radim na Zavodu za mol. medicinu Instituta Ruđer Bošković (IRB) kao viši znan. suradnik u Laboratoriju za mol. neuropsihijatriju. 2011. g. završila sam studij projektnog menadžmenta na Visokoj školi za poslovanje i upravljanje u Zaprešiću, a često sam se kratkotrajno usavršavala u zemlji i inozemstvu. Objavila sam 50 znan. radova i 14 poglavlja u knjigama, sudjelovala na 10, a vodila 2 znan. projekta. Predajem na diplomskim i doktorskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, Rijeci i Osijeku, te sam mentor 13 diplomskih i 4 doktorska rada. Član sam brojnih društava, potpredsjednica Hrv. društva za znanost o labor. životinjama i rizničarka Hrv. društva farmakologa. Recenzent sam i član uredničkih/organ. odbora raznih znan. časopisa, kongresa, radionica, udžbenika, povjerenstava, te projekata Hrvatske zaklade za znanost. Aktivno sudjelujem u popularizaciji znanosti za što sam dobila priznanje IRB-a 2017. g. Udana sam i majka 2 kćeri.

Saša Ceci

Saša Ceci radi na Institutu Ruđer Bošković i CERN-u gdje proučava ponašanje raznih čestica, najmanjih komadića materije, kad se one sudare. Zadnjih desetak godina aktivan je u promociji znanosti i kritičkog mišljenja pišući zabavno-znanstveno-popularne tekstove na portalu Jutarnjeg lista (kolumna / blog Blesimetar) i na svojem zidu na facebooku (što često prenesu razni portali). Uz to, autor je i voditelj znanstvene emisije Treći element na HRT-u te organizator mjesečnih popularnih predavanja Skeptici u pubu.

Ivo Crnolatac

Po struci i vokaciji: kemičar, biokemičar, biofizikalni kemičar, farmakolog, biotehnolog i  popularizator znanosti. Rođen u Zagrebu, srednju školu završio u Moskvi gdje sam i započeo studij na Moskovskom kemijsko-tehnološkom institutu D.I. Mendjeljejev. Diplomirao sam na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, magisterij i doktorat stekao sam na Katoličkom sveučilištu u Leuvenu, Belgija. Radio sam u farmaceutskoj industriji a trenutno sam zaposlenik Instituta Ruđer Bošković, radim na  Zavodu za organsku kemiju i biokemiju, gdje se bavim proučavanjem biomolekularnih interakcija.

Milivoj Uroić

Rođen sam 11.7.1969. u Zagrebu, gdje sam 1988. završio matematičku gimnaziju (MIOC). Diplomirao sam fiziku na Prirodoslovno Matematičkom fakultetu u Zagrebu 1995., gdje sam se i zaposlio kao znanstveni novak. Nakon magisterija 2000. i doktorata 2004. na Fizičkom odsjeku PMF-a počeo sam surađivati s eksperimentalnim nuklearnim fizičarima instituta Ruđer Bošković, gdje sam i zaposlen od 2007. do danas. Posebna mi je čast i obaveza voditi brigu o neutronskom generatoru Instituta, akceleratoru čija povijest seže u doba nastanka Instituta i zamahu nuklearne fizike u Zagrebu nakon 2. svjetskog rata. Bavim se i kinematikom nuklearnih reakcija, detektorima u nuklearnoj fizici i eksperimentalnim postavama na drugim europskim i svjetskim institucijama (Padova, Catania, Orsay, Caen, Louvain la Nevue, Vancouver). Od privatnih hobija istaknuo bih bavljene speleologijom i orijentacijskim trčanjem.

Tomislav Portada

Kemičar zaposlen na Institutu Ruđer Bošković.
Školovao se na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu gdje je 1998. diplomirao, a 2004. doktorirao kemiju. Bavi se
znanstvenim istraživanjima u području sintetske organske kemije,
stručnim aktivnostima u području hrvatskoga kemijskog nazivlja,
nastavom kemije na više kolegija na Sveučilištima u Zagrebu i Rijeci,
radom s darovitim učenicima i studentima te popularizacijom znanosti.

Vlatka Filipović Marijić

Zaposlena u Laboratoriju za biološke učinke metala Zavoda za istraživanje mora i okoliša na Institutu Ruđer Bošković. Radi kao viši znanstveni suradnik čije znanstveno istraživanje obuhvaća procjenu kakvoće voda morskih i slatkovodnih ekosustava te izloženost biote metalima. Uključena je u biomonitoring studije, provodi ekotoksikološka istraživanja i određuje niz biomarkera i metala u indikatorskim organizmima (ribe, školjkaši, rakovi, nametnici) iz vodenih ekosustava. Diplomirala je na Biološkom odsjeku PMF-a te stekla zvanje dipl. inž. biologije (smjer ekologija), magistrirala iz područja oceanologije, a zatim doktorirala iz područja biologije.